Get Adobe Flash player

จำนวนคนเข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2344
mod_vvisit_counterYesterday2814
mod_vvisit_counterThis week18272
mod_vvisit_counterLast week40688
mod_vvisit_counterThis month136669
mod_vvisit_counterLast month307562
mod_vvisit_counterAll days6722511

Facebook Share

Share on facebook


Home กฎหมายรัฐธรรมนูญ สรุป กฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550

Dialogue for Lawyers

dialogue for lawyers 2555.jpg - 324.93 Kb

จำหน่ายที่ 1.  ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา 02-8876816 2. ร้านมวลบัณฑิตศาลอาญาธนบุรี (น้าชวน), 3. พ่อขุนประยุกต์ สาขา สำนักงานใหญ่ ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยรามคำแหง หน้าซอยรามคำแหง 53 โทร 02-514-1422-3, 4. ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 02-613-3897 5. ร้านหนังสือกฎหมายหน้าศาลจังหวัดตลิ่งชัน ฯลฯ

Undecided

พบกับการรวบรวมเรื่องราวทางอีเมล์ ครั้งแรก และ 5 เรื่องเล่าของ ติวเตอร์ นัน ไม่ว่าการศึกษา การทำคดีที่หยิบยกมาแต่งเป็นภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ สองภาษา ไทย อังกฤษ และ แง่คิด มุมมอง สำนวน Idiom พิมพ์สี่สีทั้งเล่มในราคา 255 บาท 326 หน้า รวมหน้าปก และเชื่อว่าเป็นประโยชน์แก่ทุกท่าน และขอขอบคุณ เพื่อนนักกฎหมายทุกท่าน เราก็ยังคงมีกันอย่างนี้ไปตลอด ทุกอย่างที่ผ่านมาไม่ว่าชีทสรุปกฎหมายหรือการส่งเรื่องมาให้ตอบทางเว็บไซร์ เรื่องราวดีๆ ที่ผ่านมาก็เกิดขึ้นได้เพราะกำลังใจจากพวกคุณตั้งแต่ปี 2547 ถึง ปัจจุบัน จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ และจะได้มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาในสรุปกฎหมายในหลายๆอย่างต่อไป.

Embarassed

I do it for you.

cover of administrative 24-6-2012.jpg - 66.93 Kbfront cover of the constitution of the kingdom.jpg - 71.91 Kb

Oil colour by Lawyer Nan

เปลี่ยนแปลงต้นฉบับ ดังต่อไปนี้ ระหว่าง เดือนมิถุนายน ถึง 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558 คือ

1 ทรัพย์สินทางปัญญา 2. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

3. สรุปกฎหมายปกครอง และอื่นฯลฯ

สรุปพยานหลักฐาน

- พยานหลักฐานใน ป.วิ.อ

- พยานหลักฐานใน ป.วิ.พ.

- บทตัดพยานหลักฐานในคดีอาญาตามมาตรา 226

- หน้าที่นำสืบและหลักยกเว้นการนำสืบพยานตามประเด็น มาตรา 84 (1) -(3)

- พยานบอกเล่ากับประจักษ์พยาน - มาตรา 86,87,88,89,90,93,94,95,125,127 เป็นต้น

สรุปกฎหมายวิธีพิจราณาความแพ่ง
  
- การบังคับคดีตามคำพิพากษาและคำสั่งของศาล
- กำหนดเวลาบังคับคดี,สิทธิการร้องขอกันส่วน
-การยึด,อายัดทรัพย์, สิทธิในการขอเฉลี่ยทรัพย์
- การขอทุเลาการบังคำคดี ข้อเท็จจริงที่ต้องห้ามอุทธรณ์
- ขอให้พิจารณาคดีใหม่ ,ฟ้องซ้อน,ฟ้องซ้ำ,การแก้ไขคำฟ้อง
- คำคู่ความ,การถอนฟ้อง ,การเป็นโจทก์ร่วม,จำเลยร่วม
- วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น, สิทธิในการอุทธรณ์หรือฎีกา
 

สรุปกฎหมายล้มละลาย
 
- การใช้คำนิยามศัพท์ในมาตรา 6
- การยื่นฟ้องคดีล้มละลายของบุคคลธรรมดากับนิติบุคคล
- การขอให้ลูกหนี้ล้มละลาย,คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวหรือ ผลคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้
- การประชุมเจ้าหนี้,การไต่สวนลูกหนี้อย่างเปิด เผย,การประนอมหนี้ก่อนหรือหลังล้มละลาย
- ผลหลังศาลมีคำพิพากษาให้ล้มละลาย
- การจำกัดสิทธิลูกหนี้ที่ศาลสั่งล้มละลาย
- การปลดจากล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ - ระยะเวลาและสิทธิในการขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้
- ทรัพย์สินที่อาจนำมาชำระหนี้,ผลของการล้มละลาย
- เกี่ยวกับกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว,การรวบรวม เป็นต้น

สรุปกฎหมายอาญา 

เน้นการอธิบายการให้เหตุผลปรับกับข้อเท็จจริงที่ตรงหรือไม่ตรงต่อ

องค์ประกอบความผิดอาญานั้น

เริ่มจาก บทมาตรา 1 ถึง มาตรา 366

 การใช้กฎหมายอาญา

ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

ความผิดต่อเสรีภาพ

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

ความผิดต่อชีวิตร่างกาย  ฯลฯ

consititution law.jpg - 123.02 Kb

สรุปกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550

อำนาจหน้าที่หรือสิทธิของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ หรือ สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญ

           1. พระมหากษัตริย์ ทรงใช้พระราชอำนาจตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญบัญญัติ เช่น หมวด 1 มาตรา 2,3 ตามหมวด 2 ตั้งแต่มาตรา 7 ถึงมาตรา 25

หรือในหมวด 9 คณะรัฐมนตรี  มีพระราชอำนาจในการต่างๆ ดังนี้ มาตรา 187  การตราประราชกฤษฎีกาไม่ขัดต่อกฎหมาย , มาตรา 188 พระราชอำนาจในการประกาศใช้และเลิกใช้กฎอัยการศึกตามลักษณะและวิธีการตามกฎหมายว่าด้วยกฎอัยการซึ่ง,มาตรา 189 พระราชอำนาจในการประกาศสงครามเมื่อได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา,มาตรา 190 พระราชอำนาจในการทำหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่น กับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ,มาตรา 191 ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการพระราชทานอภัยโทษ ,มาตรา 192 พระราชอำนาจในการถอดถอนฐานันดรศักดิ์และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือมาตรา 193 อำนาจในการแต่งตั้งข้าราชการฝ่ายทหารและฝ่ายพลเมือง ตำแหน่งปลัดกระทรวง อธิบดี และเทียบเท่า และทรงให้พ้นจากตำแหน่ง เว้นแต่กรณีที่พ้นจากตำแหน่งเพราะความตาย.

           2. ฝ่ายรัฐบริหารประเทศตามแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐ ตามหมวดที่ 5 ตั้งแต่ส่วนที่ 1 มาตรา 75 ถึง ส่วนที่ 10 มาตรา 87  ประกอบมาตรา 176  และ รัฐมนตรีรับผิดชอบในการบริหารบ้านเมืองต่อสภาผู้แทนราษฎร ในหน้าที่ของตน รวมทั้งต้องต้องรับผิดชอบร่วมกันกันต่อรัฐสภาในนโยบายทั่วไปของคณะรัฐมนตรี ตามที่มาตรา 178 บัญญัติ และใช้สิทธิออกพระราชกำหนดตามมาตรา 184 หรือการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 281,282  หรือการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา 291 เป็นต้น

          3. สภาผู้แทนราษฎรใช้มาตรากฎหมายในรัฐธรรมนูญเพื่อดำเนินการตามหน้าที่ที่บัญญัติและใช้สิทธิเพื่อตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล เช่น หน้าที่ในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หรือร่างพระราชบัญญัติ ตั้งแต่มาตรา 139-160 หรือการใช้สิทธิ 162 หรือเสนอญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา 158,159 หรืออภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติไม่ไว้วางใจตามมาตรา 179 หรือพิจารณาพระราชกำหนดตามมาตรา 184 หรือใช้สิทธิตามมาตรา 185 หรือใช้สิทธิตามมาตรา 154 (1) หรือใช้สิทธิตามมาตรา 248,249 ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพ้นจากตำแหน่ง หรือการใช้สิทธิตามมาตรา 271 เพื่อถอดถอนบุคคลตามมาตรา 270  หรือการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา 291 (1)  เป็นต้น

           4. วุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภา มีหน้าที่พิจารณาพระราชกำหนดตามมาตรา 184 วรรคสาม  วรรคห้า หรือการใช้สิทธิตามมาตรา 185 หรือหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา 139,140,141 หรือ ร่างพระราชบัญญัติตามมาตรา 142,143,145 ถึง 149 หรือการใช้สิทธิตามมาตรา 154 (1) หรือการใช้สิทธิตามมาตรา 156 หรือ 161หรือ หน้าที่รับการเสนอรับสนองการแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา 230,231 หรือผู้ตรวจการแผ่นดินตามมาตรา 243 หรือคณะกรรมการปกกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตามมาตรา 246 วรรคสี่  หรือ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมาตรา 252  วรรคสี่  หรือการลงนามรับสนองการแต่งตั้งอัยการสูงสุด ตามมาตรา 254 วรรคสี่  และหน้าที่ของประธานวุฒิสภาเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามฯลฯ หรือมาตรา 256  วรรคสอง หรือ อำนาจในการถอดถอนบุคคลใดตามที่มาตรา 270 บัญญัติ เป็นต้น                                                                                                              

         5. ประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิตามที่มาตราในกฎหมายรัฐธรรมนูญให้อำนาจได้ เช่น การอ้างสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยในหมวดที่ 3 ตั้งแต่ส่วนที่ 1 มาตรา 26 ถึง ส่วนที่ 13 สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ มาตรา 68 (ซึ่งเป็นสิทธิของผู้ทราบถึงการกระทำนั้น  คำร้องตามมาตรา 68 จึงเป็นสิทธิแยกต่่างหากจากสิทธิตามคำร้องประเภทอื่นตามรัฐธรรมนูญแล้วได้หรือร่วมประเภทไปพร้อมกรณีอื่นที่มีการกล่าวอ้างว่าการกระทำดังกล่าวขัดมาตรา 68

 ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอำนาจวินิจฉัยว่า มีการกระทำอันเป็นการมิชอบตามมาตรา 68 ได้โดยส่วนเดียว อำนาจในการรับคำร้องของศาล กับกรณีที่ศาลจะมีคำสั่งในเนื้อคำร้องอย่างไรเป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะคนละลำดับกัน การเขียนคำตอบก็ต้องวางเป็นลำดับก่อนหลังเช่นเดียวกันนี้ ) หากมีกรณีหรือเสนอร่างกฎหมายตามหลักเกณฑ์ที่มาตรา 142 (4) บัญญัติ หรือ ในหมวดที่ 7 การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชนตามมาตรา 163-165  หรือบุคคลใดซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรอง(ให้ประชาชนมีสิทธิหรือเสรีภาพ)ต่อศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 212  หรือการเสนอเรื่องเพื่อการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา 291 (1)

          6. องค์กรอิสระที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นไปตามหมวดที่ 11 บัญญัติ ใช้อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญที่ต้องพิจารณาประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเสมอ แต่ข้อสอบไม่ออกไปถึงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในการใช้อำนาจหน้าที่ขององค์กรนั้น

          7. อำนาจหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยถึงความขัดหรือแย้งหรือความชอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญ เช่น เรื่องตามคำร้องมาตรา 185 , 141,154,  211 ,212 , 214 หรือมาตรา 245 (1)  เป็นต้น                     

สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 

 

 สรุปทั้งประมวลในการใช้ตัวบทกฎหมาย ตั้งแต่มาตราในบรรพ 1 หลักทั่วไป ลักษณะ 3 ทรัพย์ และลักษณะ 4 นิติกรรมสัญญา
บรรพ 2 หนี้, บรรพ 3 เอกเทศสัญญา, บรรพ 4 ทรัพย์สิน, 5 ครอบครัว และ บรรพ 6 มรดก.

 

 
 

administrative.jpg - 116.02 Kb 

สรุป พ.ร.บ วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จึงพิจารณาสรุปเนื้อหาเป็นลำดับ ดังนี้

การออกคำสั่งทางปกครองมาตรา 5 การพิจารณาทางปกครอง มาตรา 30, 34, การออกคำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือมาตรา 37 ดุลพินิจฝ่ายปกครอง 39 การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองตามมาตรา 44 ที่กระทบสิทธิของผู้อุทธรณ์ก่อนฟ้องคดีต่อศาลปกครอง หรือก่อนส่งเรื่องให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์สั่งตามมาตรา 45  ฯลฯ

สรุป พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวืิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

ประเภทคดีที่อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครองตามมาตรา 9 (1)-(6) และประเภทคดีหรือข้อพิพาทที่ไม่อยู่ในอำนาจศาลปกครองตามมาตรา 9 วรรคสอง (1)- (3) และประเภทคดีตามมาตรา 9 นี้ต้องพิจารณาประกอบหลักการเป็นผู้เสียหายในทางปกครองตามมาตรา 42และที่ให้ศาลมีคำขอบังคับได้ตามมาตรา  72 และแม้เป็นผู้เสียหายในทางปกครองตามมาตรา 42 ยังต้องพิจารณาอายุความการยื่นฟ้องต่อศาลปกครองตามประเภทคดีที่พิพาทกันในทางปกครองตามมาตรา 49 ,มาตรา 50 มาตรา 51 หาไม่อาจเสียสิทธินั้นได้เพราะศาลปกครองไม่อาจรับพิจารณาคดีที่ขาดอายุความได้ไม่ เว้นแต่คดีนั้นเป็นข้อพิพาทในทางปกครองที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ หรือสถานะของบุคคล ดังนี้ ไม่อยู่ภายในบังคับกำหนดเวลายื่นฟ้องคดีนั้นต่อศาลปกครองตามมาตราดังกล่าว จะยื่นฟ้องคดีนั้นเมื่อใดก็ได้ตามมาตรา 52

อยู่ระหว่างเปลี่ยนต้นฉบับ

สรุปพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

องค์คณะในการพิจารณาคดีในศาลยุติธรรมชั้นต้น ซึ่งขึ้นอยู่กัยอัตราโทษและทุนทรัพย์ ,อำนาจของผู้พิพากษาคนเดียวในศาลแขวง และศาลจังหวัด, ดุลพินิจของศาลอาญาและศาลแพ่งในการโอนคดีที่อยู่่ในศาลอื่นที่มีเขตอำนาจและอำนาจรับคดีไว้พิจารณาคดี

ที่อยู่ในเขตอำนาจอื่นฯลฯ

 

 

 
อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงต้นฉบับ

สรุปการค้าระหว่างประเทศ

ประโยชน์ของการศึกษาการใช้มาตราใน พ.ร.บ. การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 นั้นไม่เพียงแต่เรียนรู้ทำความเข้าใจเพื่อไปสอบในสนามสอบเนติบัณฑิตหรือผู้ช่วยผู้พิพากษาหรือัยการผู้ช่วยเท่านั้น แต่ สามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติในฐานะที่เป็นทนายความให้กับคู่สัญญารับขนของทางทะเลหรือประกันภัยทางทะเลฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และรู้ถึงอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการปรับบทในการต่อสู้ของคู่สัญญารับขนของทางทะเล หรือประกันภัยทางทะเลและในการทำคำสั่ง หรือ คำพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ที่ต้องอาศัยมาตราใน พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเลฯ มาปรับเพื่อพิจารณาในผลความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศนั้นกับประเทศไทย ว่าคู่ความฝ่ายใดจะต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น ดังนั้นการพิจารณาเพื่อการปรับบทมาตรา ใน พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ .ศ. 2534 จึงต้องทำความเข้าใจในหัวข้อดังต่อไปนี้เป็นสำคัญ

intellectual property.jpg - 111.95 Kb

สรุปทรัพย์สินทางปัญญา

 

อธิบายการใช้ตัวบทกฎหมาย  ประเภทของงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ได้รับความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. 2537 เป็นไปตามมาตรา 4  ตามประเภทงานของผู้สร้างสรรค์ดังต่อไปนี้
มาตรา 4 บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้
“ผู้สร้างสรรค์” หมายความว่า ผู้ทำหรือผู้ก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัตินี้ หลักในการปรับบทมาตรา 4 ตามความหมายคำว่า “ผู้สร้างสรรค์”
1. การกระทำที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์งานใดขึ้นจึงต้องเป็นประเภทของงานที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฯ มาตรา 4 บัญญัติ  ไว้ มิฉะนั้นไม่ได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ซึ่งงานที่กฎหมายถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์พึงพิจารณาตามมาตรา 6 ประกอบมาตรา 4 เสมอ
 

 
Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.
Print Print
พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541สรุป พ.ร.บ. วิธีปฎิบัติราชการปกครอง พ.ศ. 2539

สรุป กฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550
View Full-Size Image


สรุป กฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550

Price per Unit (piece): Bath55.00

Ask a question about this product

รัฐธรรมนูญถือเป็นกฎหมายมหาชน ให้หน่วยงานของรัฐหรือประชาชนในชาติได้ถือปฏิบัติต่อกัน ไม่ว่าในเรื่องของการอ้างสิทธิของประชาชนต่อกันหรือต่อการกระทำของฝ่ายปกครองหรือผู้ใช้อำนาจนิติบัญญัติของรัฐสภาหรือรัฐบาล  ซึ่งล้วนอยู่ภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญทั้งสิ้น

 ดังนั้น การศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อการไปสอบจึงคำนึงถึงทางปฏิบัติตามมาตราในกฎหมายรัฐธรรมนูญ เหมือนเช่นกฎหมายสารบัญญัติหรือกฎหมายวิธีสารบัญญัติ ส่วนสภาพบังคับเมื่อมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติให้คำนึงถึงเป็นกรณีไป เพราะจะถือว่ารัฐธรรมนูญไม่มีสภาพบังคับ ก็เฉพาะในเรื่องโทษเท่านั้น

             การบริหารประเทศหรือการใช้สิทธิของประชาชนหรือขององค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญนี้จึงต้องอยู่ภายใต้ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญด้วย ฉะนั้นจะมองว่าความขัดแย้งในการอ้างสิทธิตามรัฐธรรมนูญในทางบริหารเป็นเรื่องทางการเมืองก็หาเสมอไปไม่ เพราะการอ้างสิทธิหรือการใช้อำนาจของรัฐหรือประชาชนหรือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญต้องอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญประกอบกฎหมายที่อาศัยในการสั่งการนั้น คือการใช้อำนาจรัฐหรือประชาชนโดยชอบต่างต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติจึงจะอ้างสิทธิหรือการปฏิบัติต่อกันโดยชอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญได้นั้นเอง

หนังสือ สำหรับเตรียมตัวในการสอบ เนติบัณฑิต ผู้ช่วยผู้พิพากาษ อัยการผู้ช่วย นายร้อยตำรวจ  เน้นเหตุผลในการใช้ตัวบทกฎหมาย คำพิพากษาฎีกาประกอบปีล่าสุดก่อนพิมพ์


Availability

Usually ships in:

24h.gif


Customer Reviews:

There are yet no reviews for this product.
Please log in to write a review.


แนะนำลิงค์กฎหมาย